سفارشی کردن منو، مقرون به صرفگی، کاهش خطاهای دستی، به‌روزرسانی راحت‌تر از مزایای منو دیجیتال است.