نرم‌افزار باران

آموزش نرم افزار

در این دسته می توانید نحوه کار کردن با نرم افزار باران را آموزش ببینید. مواردی همچون مدیریت کالا و موجودی، ثبت مشتری و نحوه آشنایی، باشگاه مشتریان، پیامک رسان، مدیریت چک، مدیریت حواله ها، فاکتور خرید، فروش، مرجوعی، انواع گزارش ها، آنالیز تولید و...