آموزش نرم افزار

در این دسته می توانید نحوه کار کردن با نرم افزار باران را آموزش ببینید. مواردی همچون مدیریت کالا و موجودی، ثبت مشتری و نحوه آشنایی، باشگاه مشتریان، پیامک رسان، مدیریت چک، مدیریت حواله ها، فاکتور خرید، فروش، مرجوعی، انواع گزارش ها، آنالیز تولید و...

اطلاعات پایه جامع باشگاه مشتریان پیامک رسان حسابداری فاکتور گزارشات مدیریت