نرم‌افزار باران

انتقاد و پیشنهاد

پیشنهادات شما کمک بزرگی است برای توسعه و پیشرفت باران

برای ثبت انتقادات و پیشنهادات می توانید از فرم زیر استفاده نمایید. تیم باران در اولین فرصت موارد شما را بررسی کرده و پاسخگو خواهند بود.