ارتباط سریع با تیم باران 31077-051

برند تجاری بایامکس تولید کننده صندوق فروشگاهی ایرانیشرکت ترناسیستم با هدف ارائه فناوری های مدرن و به روز کسب و کار در سال 1390 متولد شد. از سالیان دور خانواده ترنا سیستم در صدد تولید محصولاتی بودند که بتوان با افتخار از آنها به عنوان یک محصول ایرانی با کیفیت یاد کرد، و همچنین توانایی رقابت با نمونه های خارجی را داشته باشند. در همین راستا، برند بایامکس توسط ترنا سیستم در سازمان ثبت اسناد و علائم تجاری به عنوان یک برند ایرانی ثبت گردیده و هم اکنون اکثر محصولات برند بایامکس در کارخانه تُرنا سیستم واقع در منطقه ویژه اقتصادی پیام به همت متخصصان جوان کشور در حال تولید است. ماموریت اصلی برند بایامکس تولید محصولاتی نوآورانه، با کیفیت و متنوع، مطابق با استانداردهای جهانی و با هدف تامین نیاز داخل و سپس کسب سهم، از بازارهای بین المللی از طریق صادرات کالای با کیفیت ایرانی است.

Go to Top