حسابداری

مقاله بدهکار و بستانکار

بدهکار و بستانکار

احتمالا درباره بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها شنیده‌اید و‌ می‌دانید که برخی از حساب‌ها را کم و زیاد‌ می‌کنند؛ اما چقدر  در مورد آن حساب‌ها‌ می‌دانید؟ بدهکار …

بدهکار و بستانکار

مقاله انبارگردانی

انبارگردانی

فرض کنید مسئولیت مدیریت و یا حسابداری یک کسب‌وکار را برعهده دارید. بدون اینکه بدانید چقدر موجودی دارید،‌‌ نمی‌توانید تجارت خود را توسعه دهید. بنابراین …

انبارگردانی

بهترین نرم افزار

12 بهترین نرم‌ افزار حسابداری فروشگاهی [قیمت، مزایا، معایب]

امروزه کسب‌وکارها از روال ساده و قدیمی خود فاصله گرفته‌اند. انبارهای ذخیره فروشگاه بزرگ‌تر و شلوغ‌تر شده و امکان محاسبات دستی اجناس و کالا وجود …

12 بهترین نرم‌ افزار حسابداری فروشگاهی [قیمت، مزایا، معایب]